Polish English French German Italian

Ośnieżnica i Opaski

 

Drew­ni­ana ościeżnica i opaska

Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne ramowo-​płycinowe Wik­tor­czyk wyposażone są zarówno w opaskę jak i ościeżnicę z litego drewna.

Opaska posi­ada reg­u­lację, która zapew­nia ide­alne dopa­sowanie się do niejed­nokrot­nie niedoskon­ałych ościeży. 

Lita budowa zarówno ościeżnicy jak i opaski gwaran­tuje dłu­go­let­nie, beza­waryjne użytkowanie drzwi wewnętrznych.

 

 

Typy konstrukcji drzwi wewnętrznych

Drzwi ramowo-​płycinowe

1. drew­ni­ane przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, dzięki której ist­nieje łat­wość w dopa­sowa­niu jej do grubości muru, elimin­u­jąc tym samym niedoskon­ałość ościeży.

2. wyko­nane z drewna maho­niowego (mer­anti, sosna, dąb), lite, kle­jone warst­wowo mal­owane far­bami wod­nymi firmy SIKKENS, powierzch­nia dodatkowo wzmoc­niona lakierem poli­ure­tanowym, odpornym na zarysowa­nia. zamki KFV lub NEMEF

3. klamki firmy HOPPE Istambuł

4. zaw­iasy firmy SIM­MON­SWERK w kolorach sre­brnym lub brunatnym

5. uszczelka tłu­miąca hałas firmy PRIMO

6. model opaski do wyboru: prosta, półokrągła lub z listwą ozdobną

Drzwi pły­ci­nowe

1. drew­ni­ane przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, dzięki której ist­nieje łat­wość w dopa­sowa­niu jej do grubości muru, elimin­u­jąc tym samym niedoskon­ałość ościeży.

2. opaski i ościeżnice wyko­nanie z litego drewna, skrzy­dła z płyty kanałowej okleinowane okleiną nat­u­ralną wg życzenia Klienta zamki KFV lub NEMEF

3. klamki firmy HOPPE Istambuł

4. zaw­iasy firmy SIM­MON­SWERK w kolorach sre­brnym lub brunatnym

5. uszczelka tłu­miąca hałas firmy PRIMO

6. model opaski do wyboru: prosta, półokrągła lub z listwą ozdobną

7. Każda z kon­strukcji może być wyko­nana jako bezprzyl­gowa (zli­cow­ana płaszczyzna skrzy­dła i opaski)

Więcej w tej kategorii: Klamki i Gałki »

Menu-Drzwi Wewnętrzne