Polish English French German Italian

 

 


Drzwi na niskim progu

Drzwi balkonowe na niskim progu można wykonać w oknach o różnej grubości, jak i w oknach zabytkowych. Wszędzie tam, gdzie zbyt mała sze­rokość nie pozwala na zamon­towanie drzwi prze­suwnych nisko­pro­gowych typu HS Zaletą tego rozwiąza­nia jest niski próg.

Drzwi przesuwane

Drzwi balkonowe na niskim progu typu Hebe Schiebe są ide­al­nym rozwiązaniem dla pięknego zagospo­darowa­nia wyjś­cia na taras. Solidna kon­strukcja stwarza prak­ty­cznie nieogranic­zone możli­wości zastosowania.

Drzwi balkonowe PSK -  przesuwno-​uchylne drzwi z drewna wys­tępu­jące w wer­sji od dwu do czteroskrzydłowej. Ich zaletą jest to, że żadne ze skrzy­deł nie otworzy się do wewnątrz, gdzie mogło by zabrać miejsce z przestrzeni mieszkalnej. Łatwo łączą się z innymi ele­men­tami oraz akcesoriami.

Drzwi typu harmonijka

Drzwi balkonowe typu har­monijka. Mają głównie zas­tosowanie w miejs­cach, gdzie nie możemy sobie poz­wolić na zamknię­cie przestrzeni ele­mentem stałym. Celem przy wyborze tego wari­antu jest otwar­cie całej przestrzeni przejścia.

Okna obrotowe

Szczegól­nie przy­datna kon­strukcja w trudno­dostęp­nych miejs­cach lub przy dużych sze­rokoś­ci­ach skrzy­deł. Wykonu­jemy okna obro­towe okrągłe i prostokątne.

Royal - okna bez stałych słupków

Oku­cia typu royal pozwalają na uzyskanie okien wieloskrzy­dłowych bez stałych słup­ków, dzięki czemu, po zamknię­ciu skrzy­deł wszys­tkie pio­nowe ele­menty są równe.

Producent okien drewnianych  zapewnia najwyższą jakość! Tanie okna drewniane w Lesznie!

Najlepsze okna drewniane Leszno, Poznań, Wrocław, nietypowe takie jak na niskim progu, harmonijka, przesuwane, Royal, obrotowe oraz Sash.

Niskie ceny. Sklep, Hurt, Detal.

Więcej w tej kategorii: « Okna zabytkowe

Menu-Okna Drewniane

Rodzaje okien drewnianych

image

Drewniane 68 MM

Okna drew­ni­ane - Wer­sja Elite 68 mm
Okna Drew­ni­ane - Wer­sja Medium 68 mm
Czytaj Więcej
image

Energooszczędne

Thermoline 78 mm
Okno Thermoline 90 MM
Czytaj Więcej
image

Z okładziną aluminiową

Sto­su­jemy okładz­inę alu­min­iową firmy GUT­MANN, EFFEC­TOR lub ALURON Czytaj Więcej
  • 1
  • 2