Polish English French German Italian

Okucia Kryte

Zaletą okuć kry­tych jest to iż ele­menty zaw­iasów, które w oknach stan­dar­d­owych są widoczne, w oknach drew­ni­anych firmy Wik­tor­czyk wyposażonych w oku­cia kryte firmy GU nie są widoczne. Znika całkowicie prob­lem doboru koloru osłonek. Okno prezen­tuje się bardzo ele­gancko. Oku­cie to otwiera się do kąta prawie 100 stopni. Możli­wość wyposaże­nia w oku­cia anty­wła­man­iowe klasy WK2.

Menu-Okna Drewniane