Polish English French German Italian

Wiedeńskie

szprosy wiedeńskie - naklejane

Szprosy nakle­jane są rozwiązaniem pośred­nim między szprosami kon­struk­cyjnymi a międzyszy­bowymi. Wewnątrz paki­etu szy­bowego zna­j­duje się tzw. „ślepy szpros”, na który od strony zewnętrznej z obu stron na spec­jal­nych taś­mach nakleja się 30 mm drew­ni­ane lis­tewki – szprosy wiedeńskie. Szyba zostaje więc od zewnątrz podzielona na drobne pola. Takie rozwiązanie stwarza prob­lemy w trak­cie mycia szyb ale szprosy wiedeńskie wyglą­dają pięknie i naturalnie.

 

 

Menu-Okna Drewniane