Polish English French German Italian

 

 


OKNA Z OKŁADZINĄ ALUMINIOWĄ

Okno drew­ni­ane z okładz­iną alu­min­iową łączy w sobie pię­kno i ciepło drewna z nowoczes­nym wzor­nictwem, kolorystyką i wytrzy­małoś­cią aluminium.

Pro­fil alu­min­iowy zamon­towany do zewnętrznej strony ramy oki­en­nej, pozwala na przedłuże­nie trwałości okna. Okna drew­ni­ane z okładz­iną alu­min­iową firmy Wik­tor­czyk można wykonać zarówno w wer­sji 68 mm jak i w wer­sji ener­gooszczęd­nej 78 mm i 90 mm.

Taka kon­strukcja sprawia, że nasze okna drew­ni­ane z okładz­iną alu­min­iową nie wyma­gają żad­nych, dodatkowych spec­jal­nych zabiegów kon­serwa­cyjnych, gdyż okładz­ina zabez­piecza sto­larkę przed nieko­rzyst­nym dzi­ałaniem czyn­ników atmosferycznych.

Sto­su­jemy okładz­inę alu­min­iową firmy GUT­MANN, EFFEC­TOR lub ALURON. Okładz­ina ta przytwierd­zona jest do ramy oki­en­nej za pomocą spec­jal­nych zaczepów, co pozwala na zachowanie odpowied­niej szczeliny umożli­wia­jącej dostęp powi­etrza i wenty­lację powierzchni drewnianej.

Połącze­nie drewna z alu­minium pozwala jed­nocześnie na zachowanie przy­tul­nego i este­ty­cznego charak­teru wnętrza, jaki stwarzają okna drew­ni­ane oraz nowoczes­nego wyglądu budynku na zewnątrz, jakie nadaje aluminium.

Okładz­ina alu­min­iowa dostępna jest w sze­rok­iej gamie kolorysty­cznej według palety RAL. Możliwe jest również wyko­nanie okładziny w wer­sji imi­tu­jącej drewno

Producent okien drewnianych zapewnia najwyższą jakość! Tanie okna drewniane w Lesznie!

Najlepsze okna drewniane Leszno, Poznań, Wrocław.

Niskie ceny. Sklep, Hurt, Detal.

 

Menu-Okna Drewniane

Rodzaje okien drewnianych

image

Drewniane 68 MM

Okna drew­ni­ane - Wer­sja Elite 68 mm
Okna Drew­ni­ane - Wer­sja Medium 68 mm
Czytaj Więcej
image

Energooszczędne

Thermoline 78 mm
Okno Thermoline 90 MM
Czytaj Więcej
image

Z okładziną aluminiową

Sto­su­jemy okładz­inę alu­min­iową firmy GUT­MANN, EFFEC­TOR lub ALURON Czytaj Więcej
  • 1
  • 2