Polish English French German Italian

Klamki i Dodatki

W ofer­cie posi­adamy sze­roką gamę klamek trady­cyjnych i ozdob­nych oraz pochwytów do drzwi.

HOPPE Ams­ter­dam

HOPPE Munchen

HOPPE St. Moritz

Wiz­jery

Zamki

Za dodatkową dopłatą ofer­u­jemy zamek list­wowy GU SECURY AUTOMATIC.

Cechą tego zamka jest automaty­czne wysuwanie rygli przy zamknię­ciu drzwi w prze­ci­wieńst­wie do zamka stan­dar­d­owego, gdzie wysunię­cie rygli zostaje wymus­zone przekręce­niem klucza. Zamek automaty­czny wysunię­cie rygla w raz z zas­tosowaniem klamki z gałką zapew­nia pod­wyżs­zoną anty­wła­man­iowość drzwi oraz zabez­piecza przed wyważaniem drzwi.

Więcej w tej kategorii: « Szkło i Witraże Klamki i Gałki »

Menu-Drzwi Wejściowe