Polish English French German Italian

Zawiasy Puszkowe

Zaw­iasy puszkowe BAKA Pro­tect 3D umożli­wiają reg­u­lację skrzy­dła w trzech płaszczyz­nach: wysokość, luz boczny i docisk. Nośność zaw­iasu wynosi 130 kg. W drzwiach otwier­anych na zewnątrz, dodatkowo w stan­dard­zie zaw­iasy wyposażone są w zabez­piecze­nie przeciwwyważeniowe.

Sposób ich mocow­a­nia poprzez fre­zowanie kiesze­nie w skrzy­dle i w ramie powoduje iż zaw­iasy te są sta­bil­nie i mocno osad­zone zarówno w skrzy­dle i w ramie. Fakt ten, niewąt­pli­wie przy­czy­nia się do zwięk­szenia bez­pieczeństwa naszego domu.

Więcej w tej kategorii: « Zamek Listwowy Próg Drzwiowy »

Menu-Drzwi Wejściowe