Polish English French German Italian

Próg Drzwiowy

Próg drzwiowy z przekładką ter­miczną stanowi istotny ele­ment izo­la­cyjności cieplnej każdego domu. Właś­ciwy mon­taż i uszczel­nie­nie progu jest niezmiernie istot­nym ele­mentem i prob­lematy­cznym w każdym, szczegól­nie nowym budynku.

Stosowany przez firmę Wik­tor­czyk próg jest pro­giem niskim, który pozwala na swo­bodną komu­nikację, również jest przys­tosowany dla osób niepełnosprawnych.

Próg ten charak­teryzuje się:

  • Wyko­rzys­tanie do budown­ictwa bez barier według normy DIN 18025
  • Wodoszczel­ność potwierd­zona badaniem w insty­tu­cie ift w Rosenheim
  • Ter­micznie izolowana przestrzeń wewnętrzna wg normy DIN 4108 – 4
  • Ukryte wkręty mocujące
Więcej w tej kategorii: « Zawiasy Puszkowe Szyba P4 »

Menu-Drzwi Wejściowe