Polish English French German Italian

Zamek Listwowy

Stan­dar­d­owo drzwi zewnętrzne firmy Wik­tor­czyk wyposażone są w zamek list­wowy firmy G-​U, model MR 2/​PZ2. Zamek ten zapew­nia 3-​punktowe ryglowanie. W dwóch ryglach zas­tosowano stalową wkładkę, chroniącą przed przepiłowaniem.

Rygle stanowią nie tylko ele­ment anty­wła­man­iowy ale również ważny ele­ment kon­struk­cyjny. Po przekręce­niu dol­nej wkładki wysuwają się i wchodzą w ele­menty listwy zaczepowej umieszc­zonej w ramie drzwiowej. Dociąg­nię­cie skrzy­dła do ramy ogranicza wypaczanie się skrzydła.

Menu-Drzwi Wejściowe