Polish English French German Italian

Wkładki Antywłamaniowe

Pro­dukowane przez nas drew­ni­ane drzwi zewnętrzne wyposażone są w stan­dard­zie w dwie wkładki anty­wła­man­iowe klasy „C”. Są to wkładki atestowane. Wkładki w tej klasie posi­adają dodatkowe zabez­pieczenia anty­wła­man­iowe, w tym: kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem i ukręce­niem wkładki, zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez łoże­nie innego klucza.

Dodatkowym zabez­piecze­niem jest kon­trolowane dora­bi­anie dodatkowych kluczy. Dodatkowy klucz do wkładki Wilka można doro­bić wyłącznie z kartą bez­pieczeństwa dostar­czaną z wkładką.

Więcej w tej kategorii: « Rozeta Antywłamaniowa Zamek Listwowy »

Menu-Drzwi Wejściowe